برچسب فویل سه بعدی

  • برچسب فویل سه بعدی

    برچسب فویل سه بعدی

    برچسب فویل سه بعدی که طرح کلی قسمت فویل است که وقتی لمس می کنیم محدب باشد، رنگ های مختلف فویل یا جلوه کمانی رنگی برای شما انتخاب می شود. برش و بوسه هر دو می تواند کارساز باشد. مناسب برای کارت سازی، دفترچه یادداشت، بسته بندی هدیه، روزنامه نگاری دکو و غیره