نوار کاغذی Vellum

  • نوار کاغذی Vellum

    نوار کاغذی Vellum

    نوار کاغذی مخملی که با اثر مواد سطحی شفاف است و سپس برای چاپ یا فویل روی آن می توان برای هر یک از سبک های قلم نوشت. الگوی چاپ را می توان با یا بدون جوهر سفید ساخت که تفاوت آنها به عنوان اشباع الگو است. مناسب برای کارت سازی ، دفترچه یادداشت، بسته بندی هدیه، دکو ژورنال و غیره همراه با کاغذ رهاسازی، برش و ذخیره سازی آسان تر است.