برچسب رنگین کمانی روی هم پوشاننده زرق و برق

  • برچسب رنگین کمانی روی هم پوشاننده زرق و برق

    برچسب رنگین کمانی روی هم پوشاننده زرق و برق

    استیکر پوششی رنگین کمانی که دارای برچسبی با جلوه های مختلف پوششی حباب کمانی مانند ستاره، نقطه، پوسته و موارد دیگر است، بیش از 100+ جلوه رنگین کمانی برای انتخاب شما. مناسب برای کارت سازی، دفترچه یادداشت، بسته بندی هدیه، دکو ژورنال و غیره. بیا با کاغذ پشت، برش و ذخیره سازی آسان تر است.