نوار واشی فویل سه بعدی

  • نوار واشی فویل سه بعدی

    نوار واشی فویل سه بعدی

    نوار فویل سه بعدی که با قسمت فویل محدب است هنگام لمس کردن، با مواد سطح PET و کاغذ پشت PET، الگوی چاپ می تواند با یا بدون جوهر سفید کار کند که تفاوت آنها به عنوان اشباع الگو است. مناسب برای کارت سازی، دفترچه یادداشت، هدیه بسته بندی، دکو ژورنالینگ و غیره همراه با کاغذ رهاسازی، برش و نگهداری آسان تر است.