نوار واش مخصوص روغن پت مات

  • نوار واش مخصوص روغن پت مات

    نوار واش مخصوص روغن پت مات

    نوار چسب روغن مخصوص پت مات که با جلوه روغن ویژه روی مواد سطح پت مات با کاغذ پشتی آزاد می باشد.الگوی چاپ را می توان با یا بدون جوهر سفید ساخت که تفاوت آنها به عنوان اشباع الگو است. مناسب برای کارت سازی، دفترچه یادداشت، بسته بندی هدیه، ژورنالینگ دکو و غیره با کاغذ رهاسازی همراه باشید که برای برش و ذخیره سازی آسان تر است.